Στις ανοιχτές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Adáma», που υλοποιείται στην Ελευσίνα από την εταιρεία πολιτιστικής παραγωγής και διαχείρισης MENTOR και εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης EIT Community New European Bauhaus του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν δημοσίως τις σκέψεις τους σχετικά με την καθημερινότητα της διαβίωσης σε μια πόλη που αντιμετωπίζει τόσο σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Όλοι ανεξαιρέτως αναγνωρίζουν πως πρόκειται για μια κατάσταση που έχει επηρεάσει δραματικά την ποιότητα ζωής τους, τονίζοντας μάλιστα πως οι συνέπειες της ρύπανσης γίνονται  όλο και περισσότερο αισθητές, συχνά απειλώντας άμεσα την υγεία τους. Επίσης, τους απασχολεί ιδιαίτερα ότι στερούνται πρόσβασης σε ζωτικές περιοχές της πόλης, όπως το παραλιακό μέτωπο ή περιοχές πρασίνου,  γεγονός που επιτείνει την δυσφορία και τους κάνει να αισθάνονται παραγκωνισμένοι από το κράτος.

Κατά συνέπεια, στο ερώτημα με ποιον τρόπο θεωρούν πως θα επέλθει αλλαγή της κατάστασης, από τις απαντήσεις που δόθηκαν προέκυψε πως δεν πιστεύουν πλέον πως η λύση μπορεί να προκύψει από μια “άνωθεν” παρέμβαση, παρόλο που θεωρούν πως πρόκειται για υποχρέωση της πολιτείας, είτε σε κεντρικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο. Αντιθέτως, φαίνεται να ωριμάζει ανάμεσά τους η πεποίθηση πως η λύση θα πρέπει να προέλθει από τους ίδιους, από τη βάση, αποκαλύπτοντας την ισχυρή πίστη στην επιτελεστικότητα της ενεργοποίησης των τοπικών κοινοτήτων.

Ωστόσο, επισημαίνουν το κενό στην ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, υποστηρίζοντας πως η καλύτερη πληροφόρηση θα έχει νομοτελειακά ως επακόλουθο την μεγαλύτερη συσπείρωση, ενώ τονίζουν επίσης την ανάγκη των ήδη ενεργοποιημένων ομάδων πολιτών να υιοθετήσουν κοινές στρατηγικές δράσης, δίνοντας τέλος στον υφιστάμενο κατακερματισμό των δυνάμεών τους. 

Τέλος, πολλοί ήταν εκείνοι που αναφέρθηκαν στον δυνητικά καταλυτικό ρόλο που θα μπορούσαν να έχουν οι παρεμβάσεις των σχετικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ουσιαστική συνεισφορά έργων όπως το Adáma, τα οποία  συμβάλλουν στην ενθάρρυνση των δικτύων πολιτών να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην διαχείριση των τοπικών προβλημάτων, παρακάμπτοντας την δυσκαμψία της κεντρικής διοίκησης και ενισχύοντας την άμεση συμμετοχικότητα.

Με την πραγματοποίηση ανοικτού δημόσιου διαλόγου σχετικά με τις σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελευσίνα, ολοκληρώθηκε η τρίτη φάση του έργου Adáma-βιωσιμότητα στα χέρια της κοινότητας, το οποίο πραγματοποιείται από την εταιρεία πολιτιστικής παραγωγής και διαχείρισης MENTOR και εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης ΕΙΤ Community New European Bauhaus του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας.   

Ακολουθώντας τον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος προέβλεπε κατά τις δυο προγενέστερες φάσεις τη “συν-αναγνώριση” των οικολογικών προβλημάτων της περιοχής και το “συν-οραματισμό” της κοινωνίας του μέλλοντος, η τρίτη φάση περιλάμβανε το “συν-σχεδιασμό” μιας στρατηγικής δράσης που θα στοχεύει στην παρουσίαση βιώσιμων λύσεων από τα μέλη της τοπικής κοινότητας. Σε αυτήν την κατεύθυνση,  στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2022,  στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας-Δυτικής Αττικής, συναντήθηκαν οι ομάδες εργασίας, που στελεχώθηκαν από μέλη οργανώσεων πολιτών όπως η EcoEleusis, η Ποδηλατική Ελευσίνας, ο Σύλλογος Εργατικών Κατοικιών Μάνδρας «Η Νέα Ελβετία», εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επαγγελματικών ενώσεων και πολίτες.

Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε μια ιδιαίτερα ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα, όπως επιτάσσει η καινοτόμος μέθοδος του world café που ενδείκνυται για την  διεξαγωγή παραγωγικών συζητήσεων μεταξύ όλων των μελών μιας κοινότητας, υιοθετώντας τις αρχές της αρχές της ισοτιμίας, της συμπεριληπτικότητας και της πολυφωνίας. Έχοντας ως βάση έξι θεματικούς άξονες, οι οποίοι συνέδεσαν το περιβάλλον με τον αστικό σχεδιασμό, τον πολιτισμό, την συμπεριληπτικότητα, την εκπαίδευση, τις πολιτικές ασφαλείας και την οικονομία, οι συμμετέχοντες αναζήτησαν λύσεις σε συνεργατική βάση.

 Εξάλλου, όπως διαφαίνεται και στον τίτλο, βασική παράμετρος του έργου είναι η πίστη στην αξία της συνεργασίας. Πρόκειται για μια πίστη που φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την επιτυχία που σημείωσαν οι συζητήσεις της τρίτης φάσης, γεγονός που πιστοποιείται από τις σαφείς και στοχευμένες παρεμβάσεις που προτάθηκαν. Μια επιτυχία που ίσως συνιστά και το καλύτερο επιχείρημα  υπέρ της ανάγκης για διεύρυνση της συμμετοχικότητας αναφορικά με την λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων.

Μιλήστε μας για το project σας!

Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

© 2019 Mentor