Πίσω

Adáma – Οι απόψεις των πολιτών σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα της πόλης

Γενικά

Στις ανοιχτές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Adáma», που υλοποιείται στην Ελευσίνα από την εταιρεία πολιτιστικής παραγωγής και διαχείρισης MENTOR και εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης EIT Community New European Bauhaus του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν δημοσίως τις σκέψεις τους σχετικά με την καθημερινότητα της διαβίωσης σε μια πόλη που αντιμετωπίζει τόσο σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Όλοι ανεξαιρέτως αναγνωρίζουν πως πρόκειται για μια κατάσταση που έχει επηρεάσει δραματικά την ποιότητα ζωής τους, τονίζοντας μάλιστα πως οι συνέπειες της ρύπανσης γίνονται  όλο και περισσότερο αισθητές, συχνά απειλώντας άμεσα την υγεία τους. Επίσης, τους απασχολεί ιδιαίτερα ότι στερούνται πρόσβασης σε ζωτικές περιοχές της πόλης, όπως το παραλιακό μέτωπο ή περιοχές πρασίνου,  γεγονός που επιτείνει την δυσφορία και τους κάνει να αισθάνονται παραγκωνισμένοι από το κράτος.

Κατά συνέπεια, στο ερώτημα με ποιον τρόπο θεωρούν πως θα επέλθει αλλαγή της κατάστασης, από τις απαντήσεις που δόθηκαν προέκυψε πως δεν πιστεύουν πλέον πως η λύση μπορεί να προκύψει από μια “άνωθεν” παρέμβαση, παρόλο που θεωρούν πως πρόκειται για υποχρέωση της πολιτείας, είτε σε κεντρικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο. Αντιθέτως, φαίνεται να ωριμάζει ανάμεσά τους η πεποίθηση πως η λύση θα πρέπει να προέλθει από τους ίδιους, από τη βάση, αποκαλύπτοντας την ισχυρή πίστη στην επιτελεστικότητα της ενεργοποίησης των τοπικών κοινοτήτων.

Ωστόσο, επισημαίνουν το κενό στην ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, υποστηρίζοντας πως η καλύτερη πληροφόρηση θα έχει νομοτελειακά ως επακόλουθο την μεγαλύτερη συσπείρωση, ενώ τονίζουν επίσης την ανάγκη των ήδη ενεργοποιημένων ομάδων πολιτών να υιοθετήσουν κοινές στρατηγικές δράσης, δίνοντας τέλος στον υφιστάμενο κατακερματισμό των δυνάμεών τους. 

Τέλος, πολλοί ήταν εκείνοι που αναφέρθηκαν στον δυνητικά καταλυτικό ρόλο που θα μπορούσαν να έχουν οι παρεμβάσεις των σχετικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ουσιαστική συνεισφορά έργων όπως το Adáma, τα οποία  συμβάλλουν στην ενθάρρυνση των δικτύων πολιτών να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην διαχείριση των τοπικών προβλημάτων, παρακάμπτοντας την δυσκαμψία της κεντρικής διοίκησης και ενισχύοντας την άμεση συμμετοχικότητα.