Υπηρεσίες
Πίσω

Στην MENTOR* παρέχουμε από το 2014 καινοτόμες υπηρεσίες πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνίας, επενδύοντας στην ανάπτυξη συνεργειών και την καλλιέργεια μιας συμβουλευτικής σχέσης εμπιστοσύνης με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, καθώς και με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σχεδιάζουμε, συντονίζουμε, υλοποιούμε και υποστηρίζουμε πολιτιστικά, καλλιτεχνικά και ερευνητικά έργα που θέτουν στο επίκεντρο:

- τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της ανάδειξης και αξιοποίησης του άυλου και υλικού πολιτιστικού αποθέματος και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας,

- το θεμελιώδες δικαίωμα της συμμετοχής στον πολιτισμό

- τον δημόσιο χώρο,

- τις νέες τεχνολογίες,

- την εξωστρέφεια,

- τις συμμετοχικές διαδικασίες

- και την αέναη σχέση πολιτισμού, τέχνης και κοινωνίας.

 

*Ο σοφός Μέντωρ ήταν πρόσωπο της ομηρικής Οδύσσειας στο οποίο ο Οδυσσέας εμπιστεύτηκε την επίβλεψη του σπιτιού του και την πνευματική φροντίδα του γιου του, Τηλέμαχου, όσο εκείνος έλειπε στον Τρωικό Πόλεμο. Στη σύγχρονη εποχή, σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, ως μέντορας χαρακτηρίζεται κάποιος συνετός σύμβουλος και φίλος.