Adáma – η βιωσιμότητα στα χέρια της κοινότητας

Ποιες είναι οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία της Ελευσίνας σήμερα; Πώς μπορούν τα μέλη της κοινότητας να συμβάλλουν στην αντιμετώπισή τους;

Ποιες είναι οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία της Ελευσίνας σήμερα; Πώς μπορούν τα μέλη της κοινότητας να συμβάλλουν στην αντιμετώπισή τους;

Το έργο «Adáma», ο τίτλος του οποίου έχει εμπνευστεί από το επίρρημα «αντάμα» (μαζί), ενεργοποιώντας την τοπική κοινότητα της Ελευσίνας, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης στρατηγικής σε συνεργασία με τους πολίτες, για την συν-δημιουργία λύσεων μέσω συμμετοχικών πολιτιστικών δράσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πόλης τους.  

Το «Adáma» υλοποιείται στην Ελευσίνα από την εταιρεία πολιτιστικής παραγωγής και διαχείρισης MENTOR και εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης EIT Community New European Bauhaus του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ).

Οι κάτοικοι της Ελευσίνας, η οποία φέρει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2023, καλούνται να εντοπίσουν τις σχετικές περιβαλλοντικές προκλήσεις της πόλης τους, που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες του New European Bauhaus, μιας νέας δημιουργικής και διεπιστημονικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με το περιβάλλον μας και τα βιώματά μας σε αυτό. 

Μέσω του Adáma, καλούνται να εμπνευστούν από κοινού πιθανές λύσεις, μέσω συμμετοχικών πολιτιστικών δράσεων και διαδικασιών ιδεοληψίας, με στόχο την υιοθέτηση πιο βιώσιμων συνηθειών, και την ενεργοποίηση αλλαγών μέσω μιας προσέγγισης «από κάτω προς τα πάνω».

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να ενθαρρύνει τις τοπικές κοινότητες να αναγνωρίσουν τις τρέχουσες συνθήκες και τα κοινωνικά θέματα, να επενδύσουν στις διαφορετικές πολιτιστικές αξίες τους και να τις χρησιμοποιήσουν δημιουργικά για να επαναπροσδιορίσουν μια υγιή και συμπεριληπτική κοινωνία και περιβάλλον διαβίωσης.

Το έργο θα χρησιμοποιήσει εργαλεία για να επιτρέψει την αποτελεσματική τοπική εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ μέσω δραστηριοτήτων συμμετοχής των πολιτών, ώστε να μεγιστοποιήσει τις συνέργειες που μπορούν να οικοδομήσουν πιο οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες πόλεις, χωρίς και συμπεριληπτικές πόλεις. Μέσα από μια διαδικασία «συν-αναγνώρισης» (co-recognition) των περιβαλλοντικών ζητημάτων της Ελευσίνας, «συν-οραματισμού» (co-envision) της κοινωνίας του μέλλοντος και «συν-σχεδιασμού» (co-design) μιας στρατηγικής για τη συμμετοχή στα κοινά, την κοινωνική συνοχή και τις προσεγγίσεις χωρίς αποκλεισμούς από τη βάση προς την κορυφή. 

Καθώς το έργο κινείται γύρω από την κοινότητα της Ελευσίνας, η συμμετοχή των πολιτών κρίνεται απαραίτητη. Το πρώτο μέρος του έργου αφορούσε την έρευνα για τα περιβαλλοντικά ζητήματα της πόλης. Οι κάτοικοι της πόλης συμμετείχαν στην έρευνα μέσω ερωτηματολογίων, και αφότου ολοκληρώθηκε η ανάλυσή της καταλήξαμε στα τρία (3) σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα που βιώνουν οι Ελευσίνιοι. 

Οδεύοντας προς την δεύτερη φάση του έργου, σας καλούμε να συμμετέχετε στους τρεις θεματικούς περιπάτους που θα πραγματοποιηθούν, ένας για κάθε περιβαλλοντικό ζήτημα που προέκυψε, μέσω των οποίων, ως συμμετέχοντες, θα «βιώσουμε» τα προβλήματα αυτά και θα οραματιστούμε την κοινωνία του μέλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες σύντομα!

BLOG POSTS

Ποιες είναι οι κύριες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελευσίνα?

Η MENTOR, στο πλαίσιο του έργου Adama, πραγματοποίησε έρευνα μέσω ερωτηματολογίων σχετικά με τις κύριες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελευσίνα και η ευρύτερη περιοχή.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

Ποια η σημασία της συμμετοχικής διαδικασίας?

Τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα της ποιότητας της σύγχρονης δημοκρατίας απασχολεί όλο και πιο συχνά τον δημόσιο διάλογο. Κορυφαίοι στοχαστές επισημαίνουν πως η αδυναμία των προσφερόμενων πολιτικών προγραμμάτων και ιδεολογιών να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις στα σύνθετα κοινωνικά προβλήματα θα πρέπει να οδηγήσει σε  μια ριζική τροποποίηση του μοντέλου λειτουργίας τους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

To World Café ως μέθοδος διαβούλευσης και συμμετοχικότητας

Με την πραγματοποίηση ανοικτού δημόσιου διαλόγου σχετικά με τις σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελευσίνα, ολοκληρώθηκε η τρίτη φάση του έργου Adáma-βιωσιμότητα στα χέρια της κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Οι απόψεις των πολιτών σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα της πόλης

Στις ανοιχτές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Adáma» οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν δημοσίως τις σκέψεις τους σχετικά με την καθημερινότητα της διαβίωσης σε μια πόλη που αντιμετωπίζει τόσο σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Μιλήστε μας για το project σας!

Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.