Συμβουλευτική

① Πολιτιστική και τουριστική στρατηγική

Αφορά Δήμους και Περιφέρειες που ενδιαφέρονται για την ανάδειξη και επανάχρηση των τοποσήμων τους με στόχο τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας. Αξιοποιούμε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και προβάλλουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

② Συμβουλευτική, μελέτη και συγγραφή εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων/πολιτιστικών έργων

Αφορά projects για τα οποία αναζητούμε πηγές χρηματοδότησης (Creative Europe, Erasmus, Interreg, Media, Δίκτυα Δήμων, χορηγίες, αιτήσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αιτήσεις χορηγιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., αιτήσεις συμμετοχών σε ελληνικά, Ευρωπαϊκά και διεθνή φεστιβάλ, υπηρεσίες crowdfunding). Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και υποβολή αιτήσεων, την έρευνα, καθοδήγηση και εποπτεία καθώς και τη διοικητική παρακολούθηση και υποστήριξή τους, εφόσον εγκριθούν.

③ Συγγραφή επιχειρηματικού σχεδίου

④ Ανάπτυξη και ενεργοποίηση κοινού

Μιλήστε μας για το project σας!

Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο