Σύνταξη χορηγικών πακέτων

Τα χορηγικά πακέτα είναι εκ των ων ουκ άνευ στην πολιτιστική βιομηχανία. Η Mentor προσφέρει υπηρεσίες σύνταξης και αξιολόγησης χορηγικών πακέτων για πολιτιστικoύς οργανισμούς.

Στη Mentor αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου χορηγικού πακέτου, το οποίο προαπαιτείται ώστε η πρόταση να προσελκύσει το ενδιαφέρον δυνητικών χορηγών.

Οι πολιτιστικές χορηγίες τα τελευταία χρόνια είναι γενναιόδωρες και υπάρχει σαφής και σταθερή αυξητική τάση. Η πολιτιστική χορηγία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αποτελεί μια από τις βασικότερες στρατηγικές marketing και επικοινωνίας. Στη χώρα μας η χορηγία έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό ως εναλλακτική ή συμπληρωματική της διαφήμισης με στόχο τον εμπλουτισμό της στρατηγικής επικοινωνίας των χορηγών. Παράλληλα, αποτελεί μια από τις κύριες πηγές οικονομικών πόρων για τους χορηγούμενους πολιτιστικούς οργανισμούς.

Η Mentor έχει την τεχνογνωσία να αναλάβει πλήρως τη σύνταξη του χορηγικού σας πλάνου καθώς και την κατάρτιση του προϋπολογισμού και της οικονομικής διαχείρισης του έργου σας:

  • Προσέλκυση χορηγών
  • Κατάρτιση προϋπολογισμού
  • Δημιουργία πλάνου marketing & sponsorship
  • Επικοινωνία με τους υποψήφιους χορηγούς και αποστολή του απαραίτητου εντύπου μέσων προβολής
  • Συνεχής προώθηση των πακέτων και των χορηγών, καθώς και ένταξή τους στο πλάνο επικοινωνίας.

Μιλήστε μας για το project σας!

Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.