Σύνταξη χορηγικών πακέτων

Τα χορηγικά πακέτα είναι εκ των ων ουκ άνευ στην πολιτιστική βιομηχανία. Η Mentor προσφέρει υπηρεσίες σύνταξης και αξιολόγησης χορηγικών πακέτων για πολιτιστικoύς οργανισμούς.

Στη Mentor αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου χορηγικού πακέτου, το οποίο προαπαιτείται ώστε η πρόταση να προσελκύσει το ενδιαφέρον δυνητικών χορηγών.

Οι πολιτιστικές χορηγίες τα τελευταία χρόνια είναι γενναιόδωρες και υπάρχει σαφής και σταθερή αυξητική τάση. Η πολιτιστική χορηγία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αποτελεί μια από τις βασικότερες στρατηγικές marketing και επικοινωνίας. Στη χώρα μας η χορηγία έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό ως εναλλακτική ή συμπληρωματική της διαφήμισης με στόχο τον εμπλουτισμό της στρατηγικής επικοινωνίας των χορηγών. Παράλληλα, αποτελεί μια από τις κύριες πηγές οικονομικών πόρων για τους χορηγούμενους πολιτιστικούς οργανισμούς.

Η Mentor έχει την τεχνογνωσία να αναλάβει πλήρως τη σύνταξη του χορηγικού σας πλάνου καθώς και την κατάρτιση του προϋπολογισμού και της οικονομικής διαχείρισης του έργου σας:

  • Προσέλκυση χορηγών
  • Κατάρτιση προϋπολογισμού
  • Δημιουργία πλάνου marketing & sponsorship
  • Επικοινωνία με τους υποψήφιους χορηγούς και αποστολή του απαραίτητου εντύπου μέσων προβολής
  • Συνεχής προώθηση των πακέτων και των χορηγών, καθώς και ένταξή τους στο πλάνο επικοινωνίας.

Μιλήστε μας για το project σας!

Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Συγγνώμη, αλλά μας βρίσκετε ακόμα υπό ανακατασκευή!

Μέχρι να ετοιμαστούμε, πάρτε μια γεύση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στην παλιά μας ιστοσελίδα.