Πίσω
23/05/22 - 22/11/2024

Απόηχοι: Ανακατασκευή της ζωής παραδοσιακών οικισμών μέσω διαδραστικών εμπειριών και τρισδιάστατου ήχου

Ερευνητικά Έργα

Το ερευνητικό έργο «Ανακατασκευή της ζωής παραδοσιακών οικισμών μέσω διαδραστικών εμπειριών και τρισδιάστατου ήχου - Απόηχοι» στοχεύει στον σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων και μεθοδολογίας για τη δημιουργία και παρουσίαση διαδραστικού περιεχομένου για επισκέπτες χώρων πολιτισμού, με έμφαση σε παραδοσιακούς οικισμούς, μέσω της υιοθέτησης της καινοτόμου μεθοδολογίας της ανακατασκευής εμπειρίας και τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, με έμφαση στον τρισδιάστατο ήχο.

Η ανακατασκευή εμπειρίας βασίζεται στις ιστορικές πηγές για τη ζωή και τα σημαντικά γεγονότα στον οικισμό στο παρελθόν και τις χρησιμοποιεί σαν βάση για την ανάπτυξη ενός κόσμου ιστορίας, με χαρακτήρες, πλοκή, και γεγονότα, ο οποίος, όντας ρεαλιστικός και τοποθετημένος ρεαλιστικά στον πραγματικό χώρο γίνεται τρόπος για αναβίωση της ζωής του οικισμού.

Τον κόσμο ιστορίας τον βιώνει ο επισκέπτης μέσω μίας ψηφιακής εφαρμογής για κινητές συσκευές, το περιεχόμενο της οποίας ξεπερνά την κατανάλωση απλού οπτικοακουστικού περιεχομένου και επεκτείνεται σε ένα σύνολο καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών, όπως ο τρισδιάστατος ήχος και το πανοραμικό σκίτσο, κοινός παρονομαστής των οποίων είναι η δημιουργία της αίσθησης ότι ο κόσμος ιστορίας και το περιεχόμενο πηγάζει από το χώρο γύρω από τον επισκέπτη αντί μέσα από την κινητή του συσκευή.

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν δύο πιλοτικές εμπειρίες, για την Παλιά Πόλης της Ξάνθης και το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας. Η ανάπτυξή τους θα αποτελέσει οδηγό για δημιουργία γενικών τεχνολογικών εργαλείων και μεθοδολογία για την παραγωγή και παρουσίαση αντίστοιχων εμπειριών σε άλλους χώρους ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και εντάσσεται στον Β’ Κύκλο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

https://echoesproject.gr/