Πίσω
14/07/22 - 31/12/2023

ARVIP: Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και νέας γενιάς ψηφιακών εφαρμογών στον τουρισμό και πολιτισμό

Ερευνητικά Έργα

Το υποέργο Διαδραστική πλατφόρμα προβολής και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας (Interactive AI, AR, VR Platform for Heritage Cultural – ARVIP) υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και νέας γενιάς ψηφιακών εφαρμογών στον τουρισμό και πολιτισμό» (ARVIP).

 

Αποσκοπεί στον εμπλουτισμό της εμπειρίας του επισκέπτη μέσα από μια πολυδιάστατη προσέγγιση των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, με την υιοθέτηση τόσο των νέων τεχνολογιών αιχμής όπως η Επαυξημένη Πραγματικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη, o εντοπισμός θέσης GPS, οι ψηφιακοί διαδραστικοί χάρτες κ.ά., αλλά και της ιστοριοκεντρικής προσέγγισης μέσα από διαφορετικά υποσυστήματα (προσωποποιημένες ψηφιακές ξεναγήσεις, θεματικές διαδρομές, κ.ά.), και στην επίτευξη μιας ολιστικής προσέγγισης αναφορικά με τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε μια διαδραστική πλατφόρμα προβολής και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας (https://www.arvip.gr/el/). Οι επιμέρους εφαρμογές και ψηφιακά εργαλεία που αναπτύχθηκαν προσφέρουν ένα ευρύ πλαίσιο πληροφοριών για τα μνημεία και σημεία ενδιαφέροντος όχι με στατικό, αλλά με διαδραστικό και αμφίδρομο τρόπο, σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους και τάσεις της πολιτιστικής διαχείρισης και του ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα του ψηφιακού πολιτισμού. 

Η ψηφιακή πλατφόρμα του ARVIP και τα επιμέρους υποσυστήματα και εφαρμογές αναπτύσσονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιήσουν τις μεγάλες ταχύτητες και την χαμηλή καθυστέρηση των δικτύων 5G, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους χρήστες.