Πίσω

HeritAct

Ερευνητικά Έργα

Γεφυρώνοντας το παρελθόν και το μέλλον των πόλεων μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς» Η MENTOR, ο Δήμος Ελευσίνας, σε συνεργασία με την Ελευσίνα 2023 / Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Πατρών υλοποιούν μαζί με άλλους 10 εταίρους από την Ιταλία και την Ιρλανδία το Ευρωπαϊκό έργο HeritACT. Το έργο διάρκειας 3 ετών υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon Europe και βασίζεται στις αρχές του New European Bauhaus.


Κατά τη διάρκεια του HeritACT θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές δράσεις στην Ελευσίνα, το Μιλάνο και την Μπαλινά της Ιρλανδίας. Στόχο αποτελεί η εφαρμογή καινοτόμων και χωρίς αποκλεισμούς αρχιτεκτονικών και σχεδιαστικών λύσεων καθώς και πολιτιστικών-καλλιτεχνικών πρακτικών για την υποστήριξη της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής βιωσιμότητας και την ενίσχυση των δημιουργικών βιομηχανιών, μέσω της ευαισθητοποίησης και της ενεργούς συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων.
Συντονιστής εταίρος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Στυλιανό Καρατζά.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του έργου heritact.eu,
καθώς και στα προφίλ του σε Instagram, Twitter και LinkedIn.